awakenmind.blogg.se

2018-09-27
22:00:00

432 Hz - 440 Hz, vibrationer och frekvenser!

 

Det är dags, vi har kommit till dagen vi ska bocka av ännu ett hinder på listan. Har tidigare pratat om 5G, V2K teknologien, och GWEN-sändare. Idag ska vi baka ihop den sista ingrediensen i kakan, och vi ska ta en närmare titt på vår kära musik och hur olika frekvenser påverkar vår hjärnan. För det gör dem, den moderna musik vi lyssnar på idag kontrollerar vårat undermedvetna, på samma sätt som nazi Tyskland kontrollera sina invånare på 40-talet. 

 Jag kan förstå om många uppfattar min blogg som stöttande, och kanske till och med löjlig. Det är okej, jag accepterar att alla inte ser den större bilden av verkligheten så som jag gör. Vi är dock snabba på att döma innan vi har bedömt bevisen. Jag driver den här bloggen för att sanningen är grundpelarn för en framtid av förändring, skall vi förändra behöver gemen man förstå vad som händer och vad som har hänt. Allt är inte natt svart, världen har absolut sina vackra platser, stunder, djur, människor och frukter. 

 Nu hoppar vi rakt in i mitt ”favorit” ämne - frekvenser.

 Hertz är att förstå frekvensen av en vibration, allt som vibrerar släpper ifrån sig en frekvens, som kan vara skadlig eller nyttig. Det beror helt enkelt i vilket syfte vi använder frekvenserna. Det finns kilohertz, megahertz, gigahertz, terahertz,  petahertz, exahertz.

1 hertz = 1 cykel per sekund, 1 Khz = 1000, 1 Mhz = 1 miljon. En 1 Hertz våg är 186 000 miles lång; 10 Hz är 18.600 miles. Radiovågor rör sig med ljusets hastighet.)

Amplitude är storleken på vibrationen, och detta bestämmer hur högt ljudet är, större vibrationer ger ett högre ljud. Frekvensen är vibrationens hastighet, och detta bestämmer ljudets tonhöjd. Med dessa vibrationer och frekvenser kan du medvetet inrikta dig på olika delar av hjärnan, och påverka i  positiva eller negativa syften. Vi börjat med att fokusera på det negativa och låter ljuset strömma upp i slutet.

 Den ursprungliga standarden för konserter och musikaliska ljudfrekvenser var 432 hertz innan den ändrades till 440 hertz. 432-hertz-frekvensen är också känd som Verdis A och är ett ljud som är mer matematiskt inställt och överensstämmer med universum naturliga vibrationer och frekvenser. Musik baserat på Verdis A har en fördelaktig helande effekt på människor, det är en ton som är matematiskt grundläggande för naturens förmåga att återfå kraft. Den mest moderna musiken, över alla genrer och former, har anpassats till 440 hertz sedan 1953, enligt International Standards Organization (ISO). Nya studier har  påvisat att vibrationer, frekvenser eller oscillationer av ljudvågor vid 440 hertz kan ha en ohälsosam effekt eller uppmuntra antisociala tendenser i det undermedvetna mänskliga sinnet.

Vad som händer idag är vad som hände under tiden nazi Tyskland erövra världen, deras propaganda minister Joseph Goebbels använde sig av 440 hertz för att tekniskt påverka det undermedvetna hos folket och få dem känna och tänka på ett specifikt sätt som främja deras agenda och propaganda. 

 "This unnatural standard tuning frequency (440 Hz), removed from the symmetry of sacred vibrations and overtones, has declared war on the subconscious mind of Western Man." -L. C. Vincent

 Vad exakt är 440 Hertz? Det är i huvudsak en onaturlig frekvens som inte finns i naturen på grund av dess skadliga egenskaper. Det är en ljudfrekvens som tekniskt inte existerade förrän den syntetiserades av en människan. 

 Enligt Dr Leonard Horowitz, som satte sina tankar om detta ämne i en tidning med titeln Musical Cult Control, använder musikindustrin denna frekvens för skadliga ändamål på befolkningen. Detta skapar en effekt av ökad aggression, känslomässig nöd och till och med psykosocial agitation. Människor blir till och med mer mottagliga för fysiska sjukdomar.

 För att öka bränsletillståndet till systemet och avskräcka  massorna  att ha eventuellt oacceptabla tankar, driver frekvenserna ofta folkets tankar mot störningar, disharmoni och oenighet. Människans hjärna drivs också i disharmonisk resonans, med slutresultatet som leder till sjukdom och krig.

 Vi kan med enkla ord säga att musiken vi lyssnar på idag påverkar vårt undermedvetna mer än vad vi tidigare har anat, jag vet att Universal Music är ett bolag som älskar att utnyttja och testa nya frekvenser. Frekvenser som främjar känslor till samma kön, frekvenser som främjar pedofilia, främjar missbruk och våld, som är bränsle för deras egen agenda. Det pågår ett tyst krig och frekvenser är deras andra vapen efter rädslor. De finns HAAARP-vågor, EMF-vågor, syntetiska ELF-vågor, VLF-vågor och Hertz som alla fungerar på samma sätt. Deras täckmantel är bättre täckning, forskning och viktig kommunikation men egentligen handlar teknologien om att manipulera vårt undermedvetna och sluka vår livskraft som spirituella varelser.

 

Vi vänder på myntet, för vibrationer, toner och frekvenser är grundläggande element i universum. Rätt frekvenser kan hjälpa oss och läka hjärna, kropp och själ. Med ljud och musik kan vi bli satta i djupt meditativt stadium, med ljud och musik kan vi uppnå Astral projektering, med ljud och musik kan vi lättare somna om kvällen. Med vibrationer och frekvenser kan vi höja vårat egna medvetande och undermedvetna, det är tekniskt möjligt att höja sig egen vibration med hjälp av ljud och musik. Även med hjälp av särskilda instrument, som släpper ifrån sig vibrationer som universum och moder jord redan förser oss med. 

 

Jonosfären är en elektromagnetisk vågledare som befinner sig 100 km ovanför jorden. Det består av ett lager av elektriskt laddade partiklar som fungerar som en skärm från solvindar. Naturvågor är relaterade till den elektriska aktiviteten i atmosfären och anses vara orsakade av blixtar. 

 Kollektivt kallas dessa vågor "The Schumann Resonance", och den starkaste strömmen är på 7,8 Hz.

 Dessa är kvarstående extremt lågfrekventa (ELF) vågor som naturligt existerar i jordens "elektromagnetiska" hålrum, utrymmet mellan marken och jonosfären. Dessa "hjärnvågor" är identiska med våra hjärnvågors spektrum.

 Skaparen av universum utformade levande varelser för att resonera med denna naturliga frekvens amplituder som finns i omlopp runt jorden, för att utvecklas friskt och harmoniskt. Vi samverkar med det elektromagnetiska fältet som idag blir manipulerat av människan och orsakar sjukdom och lidande. Vår hjärna innehåller miljontals neuroner som med enkla ord är hjärnceller, dessa celler använder elektricitet för att skicka signaler fram och tillbaka. När du med hjälp av EEG läser av hjärnans elektriska aktivitet så bildas naturligt ett hjärnvågsmönster, som kallas vågmönster, liknande vågmönstret du kan hitta i Jonosfären. Det är kopior på varandra. Men manipulerar någon dessa vågor behöver vi göra allt i vårt makt för att åter hamna i harmoniska hjärnvågor. 

 De flesta av oss lever majoriteten av våra liv i ett tillstånd av främst beta hjärnvågor - väckt, alert, koncentrerad, men också lite stressad.

När vi sänker hjärnvågfrekvensen till alfa kan vi sätta oss i ett perfekt skick för att lära oss ny information, utföra mer utarbetade uppgifter, lära sig språk, analysera komplexa situationer och till och med uppnå ”The Zone", som är en tillstånd av förbättrad fokus och prestanda i atletiska tävlingar eller motion. En del av detta beror på att den svagt minskade elektriska aktiviteten i hjärnan kan leda till signifikanta ökning av känslomässiga hjärnkemikalier som endorfiner, noroepinefrin och dopamin.

 Så, till exempel när du mediterar, fokuserar du på något, oavsett om det är en ljusflamma eller ditt andetag som går in eller ut, eller en mantra eller en bön. När du fokuserar så, saktar de elektriska mönstren i din hjärna ned och slappnar av, och din hjärnvågans amplitud stabiliserar i allmänhet i alfavågsområdet.

 Men det visar sig att du inte behöver vara utbildad munk eller meditera i veckor i slutet för att kunna uppnå detta tillstånd av alfa hjärnvågsavkoppling.

 Istället kan du använda ett koncept som kallas "brainwave entrainment" för att få samma effekt.

 Brainwave entrainment är en metod som orsakar att dina hjärnvågfrekvenser faller i steg med en viss frekvens. Det bygger på konceptet att den mänskliga hjärnan har en tendens att ändra sin dominerande EEG-frekvens mot frekvensen av en dominerande yttre stimulans (som musik eller ljud).

 Den typ av ljudfrekvenser som vanligtvis används i brainwave entrainment kallas "binaural" beats. Jag rekommenderar 432 Hz, Binaural/Subliminal sounds. Med dessa kraftfulla tekniker kommer du uppnå himmelska upplevelser och hjälpa hjärnan tillbaka till harmoniska hjärnvågor. Vi alla har tillgång till dem universala energierna, men det är inget vi kan se eller höra, men det går faktiskt att känna. Har tidigare pratat om hur kristaller och ängla nummer är direkt länkar till dem universala energierna, vilket vi alla borde utnyttja och ta vara på i en tid av oerhört mycket skadliga frekvenser. 

 "If you want to find the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency and vibration, Nikola Tesla.”

Awakenmind tackar för din tid! 🙅‍♂️