awakenmind.blogg.se

2018-06-26
12:40:00

GMO.

 
 

GMO.

Tror alla någon gång har hört talas GMO, genetiskt modifierade organismer. I det här inlägget har jag samlat den information jag känner är relavant för ämnet.

 

Benämningen GMO är ett paraplybegrepp som innefattar genmodifierade insekter (GMI), genmodifierade växter (GMV), genmodifierade grödor (GMG), genmodifierade djur (GMD) och genmodifierade mikroorganismer (GMM).

Alla inser dock inte faran med att modifiera arvsmassan hos en specifik växt eller djur.
Där man på ett målmedvetet sätt förändrat arvsmassan så att de får de egenskaper man vill ha.
Många skeptiker säger att GMO är indirekt och direkt skadligt för oss människor, då miljön och eko-system är de som tar mest skada av GMO.
Konsekvensen av sådan spridning är svår att förutse, och de anser att det är ett stort hot mot biologisk mångfald.
I USA kopplar GMO-experten Jeffrey Smith bidöden även till introduktionen av genmodifierade grödor i början av 90-talet.
Vilket fortsätter vara ett globalt problem än idag, ett problem som ökar för varje dag som går.
Det är som att förändra naturens egna DNA, tänk själv om någon hade mixtrat med din arvsmassa? Låter inte som någon sund sak att göra.

"Enligt biodlaren Dave Schuit dog 37 miljoner bin, motsvarande bipopulationerna i 600 bikupor, sedan genmodifierad majs började odlas i närheten. Dave Schuit, är honungsproducent i Elmwood I Kanada."

Förespråkarna anser att vinsten med att göra växter resistenta mot bekämpningsmedel och skadeinsekter är stor, och det har visat sig i stora delar av världen att det är viktigt för lönsam odling, speciellt i fattiga delar av världen.

I Sverige och stora delar av Europa är genetiskt modifierade organismer olagligt att odla och framställa, det är dock inget som hindrar butiker och grossister för att imponerat det till Sverige, vilket man gör.
Enligt svensk lag skall alla produkter som är framställda med GMO, vara märka med en specifik GMO märkning.
Vilket inte är fallet, då det största genetiskt modifierade grödorna i världen soja, majs, raps och bomull saknar märkning.
Även frukt som är odlad på Costa Rica, så som ananas är GMO, men saknar märkning.
Listan kan tyvärr göras lång, vilket vi alla borde bli mer uppmärksamma på.

En annan intressant sak är att det finns inget kontroll system om producenterna fullföljer sitt ansvar och märker sina produkter.
Då man lägger hela ansvaret på producenten, vilket man inte kan lita på.
En av dessa producenter är GMO-jätten Monsanto.
Samma jätte som är rejält i hetluften på flera håll eftersom deras Roundup-system med ogräsbekämpning och GMO-frön visat sig ge cancer.

🔻

EU har godkänt tre nya genmodifierade sojabönor i europeiska livsmedel och foder. De får dock inte odlas inom unionen, utan tillåts endast för import.

 Två av sorterna är framtagna av den amerikanska bioteknikjätten Monsanto, medan den tredje kommer från den tyska kemi- och läkemedelsföretaget Bayer. I samtliga fall handlar det om att man har satt in gener som ger växten motståndskraft mot bekämpningsmedel, bland annat mot glyfosat, för att kunna spruta dem över hela odlingen utan att själva sojaväxten dör.

 🔻

PRESIDENT OBAMA SIGNS GMO ‘NON-LABELING’ BILL, LEAVES MILLIONS OF AMERICANS IN THE DARK

 
Dessa nya regler ger en möjligt för företagen att använda QR-koder eller 1-800 nummer som en form av GMO-märkning, vilket tvingar konsumenterna att skanna koden eller ringa för att få mer information. Därför kallar vissa motståndare räkningen DARK Act, kort för "Neka amerikanernas rätt att veta"
 
 
VILKET PÅVERKAR ALLA LÄNDER SOM IMPORTERAR.
 


I min mening är att all sorts gen-teknik är direkt skadlig för oss, våra djur och miljön vi lever i.
Anser att fördelarna är minimala, då nackdelarna kan påverka människan i generationer framåt.
Därför skall GMO och hybrid frukter i största utsträckning helt undvikas.
Närodlat eller organiskt är det som ska inhandlas, då är du garanterat på den säkra sidan av stängslet.

Om du inte tror mig, gräv lite i ämnet själv och ta reda på fakta.

 

 

2006 odlades genmodifierade grödor på 6,8% av världens odlingsbar mark. Ca 90-95% av odlingen sker i USA, Argentina, Brasilien, Kanada, Kina och Indien. I Argentina står genmodifierade grödor för ca 50% av den odlingsbara marken, i USA 30%, Brasilien 19% och Kanada 12%.

 

Awakenmind tackar för din tid!