awakenmind.blogg.se

2018-06-03
20:25:00

5G!

 

Redan 2016-2017 började post och telestyrelsen, PTS, planer ett storskaliga experiment med 5G, utan någon utredning hur det kommer påverka folkhälsan.
Medborgarna vet inte ens om att dom deltar i ett experiment, där hjärna och kropp utsätts för mycket högfrekvent strålning.
Just nu byggs 5G ut i hela Norden, utan någon politisk debatt.
Hela svenska folket kommer i och med 5G att exponeras för ett mycket kraftigt tillskott av mycket höga mikrovågsfrekvenser. Detta från en strålningsnivå som redan i dag orsakar skenande ”psykisk ohälsa” och ökad cancerförekomst.

"De nordiska länderna har ingått ett nytt fördjupat samarbete om 5G. Idag presenterades en avsiktsförklaring som slår fast de nordiska ländernas vision.
– Den nordiska regionen är en av världens mest innovativa regioner. Utvecklingen av 5G är på frammarsch och den nordiska regionen ska ligga i framkant i den utvecklingen. Det skapar jobb och välstånd i våra länder, säger statsminister Stefan Löfven."

Vad är 5G?

5G kallas även ”internet of things” vilket innebär att en stor mängd konsumentprodukter kommer att också sända och ta emot strålning. Planerna innefattar även självkörande fordon.
5G innebär en mycket kraftig ökning av tätt placerade mikrovågssändare, i människors direkta närhet, på el- och lyktstolpar . Det talas om att 5G kommer att använda extremt höga frekvenser upp till 100 GHz (millimetervågor).
Stor ökning av den bakgrundsstrålningen vi alla blir exponerade för oavsett om vi vill eller inte.

 Mikrovågssändare på lyktstolpar.
 

Är 5G farligt för miljö och hälsa?

Mikrovågsstrålning/radiofrekvent strålning är sedan 2011 klassad som ”2B” möjligen cancerframkallande för människa av IARC vid WHO.
5G är de kraftfullaste strålning vi kommer bli utsatta för hittills.
Människor nära mobilmaster och radio/TV-master löper ökad risk för cancer och psykisk ohälsa (mikrovågssyndromet). Bevisningen är stark för att strålningen orsakar psykisk ohälsa, cancer och sannolikt också ökar förekomsten av degenerativa sjukdomar (Alzheimers).

5G strider till och med mot miljölagstiftningen.

Om en verksamhet eller åtgärd är av synnerlig betydelse från allmän synpunkt kan regeringen tillåta denna, även om förutsättningarna är sådana som anges i 9 § andra stycket.Detta gäller dock inte om verksamheten eller åtgärden kan befaras försämra det allmänna hälsotillståndet."


Det är långt bevisat att sådan högstrålning är extremt farligt för folkhälsan.
Inga politiker som pratar om det, människor lär dö i förtid och sjukdomar lär öka i väldigt effektiv takt.
Forskare över hela världen varnar angående det här nya 5G-nätet.
De finns internationella konventioner som förbjuder experiment utan samtycke.
Varför skulle politiker klubba igenom ett beslut utan verklighetsförankrad grund att stå på.
Är hela regeringen kloner, eller vad är det som pågår?
Statsministern Stefan Löfven säger att de kommer skapa välstånd medans de kommer skapa sjukdomar och kontroll.

 

Mobiler och mikrovågsugnar är farliga, den är skiten är extremt farlig!
Oavsett händer det här just nu, bäst och flytta ut på landet långt ifrån alla master.
Varför tror ni dom vill packa in oss i städer, varför tror ni vårdcentraler och förskolor ute på landsbygden läggs ner.
Jo så vi flyttar in till stan, där strålning kommer täcka varenda millimeter runt omkring dig.

Awaken mind bugar och tackar.


Källkritik

http://whatis5g.info

http://www.stralskyddsstiftelsen.se/2017/03/5g-ett-oetiskt-olagligt-experiment-med-manniskors-liv-och-halsa/

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/05/nytt-nordiskt-samarbete-om-5g/